17 de març 2014

Comença la Prohibició de fer foc al bosc 2014
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural informa que a partir del dia 15 de març, fins al 15 d’octubre d'enguany no es pot encendre foc en terrenys forestals.


La norma regula que en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta no es pemet encendre foc sigui quina sigui la finalitat sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. 
Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.


"També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc"


L’obtenció de permisos.

Les sol·licituds de les autoritzacions en zona forestal i la franja de 500 metres que l’envolta en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, cal presentar-les a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada